กิจกรรม
ข่าวสาร
ท่องเที่ยว
ร้องเรียน
ติดต่อ
               
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม จัดทำแผนผังกระบวนการ/ขั้นตอน การร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

เขียนโดย   คุณ งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 10.58 น. [ IP : 159.192.222.174 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)