หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 
 


 
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ได้รับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครไทย ซึ่งทำการจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้แก่บ้านเรือนของประชาชน อาคารบ้านพักอาศัยและเชิงพาณิชย์ สถานที่ราชการ โรงเรียน วัด และสถานที่อื่น ๆ อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
 
 


 
 


โทรศัพท์ ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ตำบลเนินเพิ่ม
  ประเภท เลขหมายเต็ม เลขหมายเปิดใช้  
 
โทรศัพท์บ้าน 256 180  
 
โทรศัพท์สาธารณะ 12 0  
 
อินเตอร์เน็ต คู่สายทองแดง 96 72  
 
อินเตอร์เน็ต ใยแก้วนำแสง 192 152  
    รวม 556 402  
 
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์นครไทย ตั้งอยู่ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ห่างจากตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 3 กิโลเมตร
 
 


 
 


ข้อมูลการใช้น้ำประปาของประชากรตำบลเนินเพิ่ม
 
ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน 3,887 ครัวเรือน
 
ครัวเรือนที่ยังไม่มีน้ำประปา จำนวน 286 ครัวเรือน
 
หมู่บ้านที่ใช้ประปาภูมิภาค จำนวน 7 หมู่บ้าน
 
หมู่บ้านที่ใช้ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน
 
หมู่บ้านที่ใช้ประปาภูเขา จำนวน 8 หมู่บ้าน
 
 


 
 


ประเภท รีสอร์ท จำนวน 14 แห่ง ดังนี้
 
ฟ้าใสรีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  
 
ร่องกล้าฮิลล์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10  
 
เพชรรีสร์อท ตั้งอยู่ที่ หมู่ 11  
 
บ้านพักพิงใจ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 11  
 
ดวงตะวัน รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ หมู่ 11  
 
แสนสุขรีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ หมู่ 11  
 
เรือนทอง รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ หมู่ 11  
 
ดวงแก้ว รีสร์อท ตั้งอยู่ที่ หมู่ 14  
 
ปั้นหยา กาแล รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ หมู่ 14  
 
ภูเคียงลม รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ หมู่ 14  
 
นครไทยลิฟวิ่งฮิลล์ รีสอร์ท1 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 14  
 
นครไทยลิฟวิ่งฮิลล์ รีสอร์ท 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 14  
 
เพลินดาว รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ หมู่ 14  
 
ปั้นหยากาเด้น รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ หมู่ 19  
           
ประเภท หอพัก จำนวน 7 แห่ง แบ่งตามประเภทดังนี้
 
หอหญิง จำนวน 1 แห่ง
 
หอชาย จำนวน 2 แห่ง
 
หอรวม จำนวน 3 แห่ง
 
หอศิลป์ จำนวน 1 แห่ง
           
ประเภท ร้านอาหาร จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
 
ร้านริมนา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2  
 
ร้านเพ็ญ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 11  
 
ร้านปั้นหยากาแล ตั้งอยู่ที่ หมู่ 14