หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 


ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและจัดการระบบผังเมือง

ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย

ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
 
 


ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็ก เยาวชน องค์กรสตรีและองค์กรอื่นๆ

ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ องค์กรภาคประชาชน

สงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
 
 


ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ป่าชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
เชิงคุณภาพ
 
 


ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ป่าชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
เชิงคุณภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
064-621-3411
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  จำนวนผู้เข้าชม 3,749,098 เริ่มนับ 14 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10