หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสายฟ้า เมธีสิทธิพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
โทร : 09-9246-3663
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางรัตนาพร พรมพินิจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09-6951-9741
นางสุพาพรรณ์ มีสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-5737-3241
นายพรพิชัย ไชยรักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-8563-6610
นางสาวกัลยกร มั่นยุติธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 08-3950-5858
นายสุเทพ กันแย้ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 08-7315-1820