หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 


 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลเนินเพิ่ม มีหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งคนไทย ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซึ่งอาศัยอยู่ตามภูเขา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และยังมีศาสนาอื่นๆอีก ประชาชาชนมีความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 


 
 


ศาสนสถานในเขตตำบลเนินเพิ่ม ดังนี้

วัด จำนวน 10 แห่ง ดังนี้    
 
วัดบ้านเนินสว่าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1
 
วัดบ้านเนินเพิ่ม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2
 
วัดบ้านสวนยาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3
 
วัดบ้านหัวนา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
 
วัดบ้านโป่งกะเฌอ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5
 
วัดบ้านหนองแห้ว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6
 
วัดราษฎร์ศรัทธาวราราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7
 
วัดบ้านร่องกล้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10
 
วัดลาดผาทองบารมีธรรม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 13
 
วัดเพิ่มนครธรรมาราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14
         

สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้    
 
สำนักสงฆ์บ้านเนินตูม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12
 
สำนักสงฆ์สามแสงธรรม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 17
 
สำนักสงฆ์เพิ่มบุญ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 19
  สำนักคริสจักร/โบถส์คริสต์ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
 
คริสจักรนิโคลัทบุญเกิด
(บ้านร่องกล้า)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10
 
คริสจักรนิโคลัทบุญเกิด
(บ้านห้วยน้ำไซ)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 15
 
คริสจักรบ้านห้วยน้ำไซ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 16
         
  ศาลปู่ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
 
ศาลปู่บ้านห้วยตีนตั่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1
 
ศาลปู่บ้านเนินเพิ่ม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2
 
ศาลปู่เขาเขียว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 19
 
 


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเนิ่นเพิ่ม มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ จำนวน 12 แห่ง แบ่งเป็น

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตีนตั่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา (บ้านสวนยาง)
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำไซ
     

สังกัดสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(กรมสามัญเดิม) ได้แก่
 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23 (กรมสามัญเดิม)
 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
   
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
   
โรงเรียนบ้านท่าหินลาด
   
โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ
   
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
   
โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง
   
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ
   
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (ร่องกล้าวิทยา)
       
 
สังกัดสถาบันการศึกษาที่สังกัดกรมอาชีวศึกษา
   
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย (กรมอาชีวศึกษา)
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
064-621-3411
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  จำนวนผู้เข้าชม 3,749,215 เริ่มนับ 14 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10