หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

บริการประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่


การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลง


การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ


การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง


การขอใบรับรองการก่อสร้าง


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร


การขออนุญาตดัดแปลงที่จอดรถ


การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร


การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

  (1)     2      3      4