หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 
 

การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่


การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลง


การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ


การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง


การขอใบรับรองการก่อสร้าง


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร


การขออนุญาตดัดแปลงที่จอดรถ


การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร


การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

 
  (1)     2      3      4