หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 
ภาพกิจกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์...กำแพงเมืองนครบางย
 
ประมวลภาพ กิจกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ กำแพงเมืองนครบางยางเกมส์ ครั้งที่ 13  
 

ประมวลภาพ  กิจกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ กำแพงเมืองนครบางยางเกมส์ ครั้งที่ 13
จัดขึ้น ระว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ.2562
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน 11 แห่ง ได้แก่
   1. เทศบาลตำบลบ้านแยง
   2. เทศบาลตำบลนครไทย
   3. อบต.เนินเพิ่ม
   4. อบต.บ่อโพธิ์
   5. อบต.นาบัว
   6. อบต.ห้วยเหี้ย
   7. อบต.หนองกะท้าว
   8. อบต.ยางโกลน
   9. อบต.บ้านพร้าว
   10. อบต.น้ำกุ่ม
   11. อบต.นครชุม
ซึ่งในปีนี้ เทศบาลตำบลบ้านแยง เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และได้ส่งมอบธงกีฬาให้ อบต.หนองกะท้าว เป็นเจ้าภาพการจัดกีฬาในครั้งต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 10.55 น. โดย คุณ ภัทรานิษฐ์ พรมคง

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย