กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 17.14 น. โดย คุณ ภัทรานิษฐ์ พรมคง

ผู้เข้าชม 32 ท่าน