หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 


นายนันทพงศ์ มาอ้น
ประธานสภา
 


นายจาตุรนต์ สุขหร่อง
รองประธานสภา


นายสายฟ้า เมธีสิทธิพงษ์
เลขานุการสภา
 
 


นายขันเทียง บุญอาจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางนวลใย คันธี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายมานิตย์ ชาติยิ้ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายโพธิ์ทอง ชื่นหัวนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายวิสิทธิ์ แสงนภากาศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายวิเชียร อ่ำคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4