หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 


นายวิญญู เถื่อนเทียม
กำนันตำบลเนินเพิ่ม
 
 


นายชัยวัฒน์ จำปาแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายสมเดช เพ็ชรบูรณ์ปี้
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายสุรเชษฐ์ ด่อนดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายไพศาล รัตนโค้น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายทองพูน พรามพิลา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายมานพ ขำพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายแดง คงหนองลาน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นายสิงห์ จีนทิม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9


นายหลือ กิจศิริลีสุวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10