หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 
   
         
  ที่อยู่ : 369 หมู่ที่ 2 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก 65120
 
  โทรศัพท์ : 055-363-084  
  โทรสาร : 055-363-239  
  Website : www.noenphoem.go.th  
  Email : 363084@noenphoem.go.th  055-363-084 ต่อ 61 ห้องนายก

055-363-084 ต่อ 13 ห้องปลัด อบต.

055-363-084 ต่อ 63 งานกิจการสภา/งานสาธารณสุข

055-363-084 ต่อ 12 สำนักปลัด/งานนโยบายและแผน/งานป้องกันฯ

055-363-084 ต่อ 22 งานการเงินและบัญชี

055-363-084 ต่อ 23 งานพัสดุ/งานจัดเก็บรายได้

055-363-084 ต่อ 32 กองช่าง

055-363-084 ต่อ 41 กองการศึกษาฯ

055-363-084 ต่อ 51 กองสวัสดิการสังคม

055-363-084 ต่อ 11 หัวหน้าสำนักปลัด

055-363-084 ต่อ 31 ผู้อำนวยการกองช่าง

055-363-084 ต่อ 21 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)