สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.42%
ค่อนข้างพอใจ :         14.85%
เฉย ๆ :         1.21%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .91%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.71%
ค่อนข้างพอใจ :         15.55%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .91%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.08%
ค่อนข้างพอใจ :         14.46%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .92%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.65%
ค่อนข้างพอใจ :         15.90%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .92%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 4 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

...................................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม  ยินดีต้อนรับ

  
  ปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ ๑

อ่านต่อ..   
  อบรมเชิงปฎิบัติการ โดยสำรวจพื้นที่ ศึกษาสภาพป่าชุมชนสนับสนุนเขาขี้ม้าหมู่ที่ ๑๗ บ้านน้ำขมึน

อ่านต่อ..   

 
 


คลิกชมเว็บ

อ่านต่อ

  

ประกาศ e-Auction ประมูลจ้างโครงการซ๋อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ทางแยกเข้าหมู่ที่ 5   [ 12/10/2559 16:18:13 ]

ประกาศ e-Auction ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 ต.เนินเพิ่ม   [ 12/10/2559 16:00:56 ]

มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน นายก อบต.เนินเพิ่ม   [ 4/10/2559 11:50:38 ]

ประกาศการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน   [ 4/10/2559 11:36:24 ]

เปิดโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนตำบลเนินเพิ่ม โรงเรียนชุมชน 8 ฯ 23 สค. 2559   [ 23/8/2559 10:50:44 ]

นายเอกพงษ์ กุลเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ร่วมเดินขบวนวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ณ   [ 14/8/2559 10:50:00 ]

กิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว โดยท่านนายอำเภอนครไทยเปิดโครงการประจำปี 255   [ 14/8/2559 10:46:30 ]
     
 
 
 
 [ 23/9/2556 9:25:49 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 9/6/2559 10:54:10 ] แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และเคลื่อนย้ายอาคาร
 [ 9/6/2559 10:14:31 ] แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
 [ 7/6/2559 13:41:52 ] การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
 [ 11/4/2559 16:17:31 ] คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 748 บ่อขยะล้นและส่งกลิ่นเหม็นยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่]
Pages 1 2
23-สค.-15 ตอบ 1061/อ่าน 8847
ห้ามเข้า 600 ร่วมแสดงความคิดเห็น อบต.เราค่ะ 23-กย.-13 ตอบ 0/อ่าน 412
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
369 หมู่ที่ 2  ตำบลเนินเพิ่ม  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก
โทร: 055-363-084 แฟกซ์:  055-363-239
 Email : Noenpoem@hotmail.com
Copyright 2013.noenperm.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.