สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.42%
ค่อนข้างพอใจ :         14.85%
เฉย ๆ :         1.21%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .91%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.71%
ค่อนข้างพอใจ :         15.55%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .91%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.08%
ค่อนข้างพอใจ :         14.46%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .92%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.65%
ค่อนข้างพอใจ :         15.90%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .92%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

...................................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม  ยินดีต้อนรับ


อ่านต่อ

  
  โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ปี 58 วันพุธที่ 20 พ.ค. 58
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยตีนตั่ง ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
อ่านต่อ..   
  กิจกรรมปั่นจักรยานของผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก ร่วมกับชมรมปั่นจักรยานอำเภอนครไทย วันที่ 19 พ.ค. 58
เส้นทางจากโรงพยาบาลพระยุพราชนครไทย ถึงต้นยางใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.เนินเพิ่ม ระยะทาง 20 กม.
อ่านต่อ..   

 
 


คลิกชมเว็บ

อ่านต่อ

  

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ   [ 1/4/2558 16:49:32 ]

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   [ 16/2/2558 11:55:31 ]

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปา PVC พร้อมก่อสร้างถังพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 9   [ 3/2/2558 17:06:44 ]

ประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง   [ 3/2/2558 17:03:10 ]

ประกาศสอบราคาจ้าง   [ 14/1/2558 14:41:36 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม เรื่อง การกำหนดตารางแสดงการแบ่งทำเลเพื่อดำหนดราคาเช่ามาตรฐาน   [ 14/1/2558 14:25:51 ]

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวดกระทง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557   [ 24/10/2557 12:12:30 ]
     
 
 
 
 [ 23/9/2556 9:25:49 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 600 ร่วมแสดงความคิดเห็น อบต.เราค่ะ 23-กย.-13 ตอบ 0/อ่าน 265
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
369 หมู่ที่ 2  ตำบลเนินเพิ่ม  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก
โทร: 055-363-084 แฟกซ์:  055-363-239
 Email : Noenpoem@hotmail.com
Copyright 2013.noenperm.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.