สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.42%
ค่อนข้างพอใจ :         14.85%
เฉย ๆ :         1.21%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .91%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.71%
ค่อนข้างพอใจ :         15.55%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .91%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.08%
ค่อนข้างพอใจ :         14.46%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .92%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.65%
ค่อนข้างพอใจ :         15.90%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .92%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

...................................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม  ยินดีต้อนรับ


อ่านต่อ

 

 

 

 

  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มร่วมบริจาคอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก
บ้านบ่อโพธิ์ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ณ วันที่ 25 กันยายน 2558
อ่านต่อ..   
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเนินเพิ่ม วันที่ 24 ก.ย. 58
ณ ศาลา SML หมู่ที่ 2 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
อ่านต่อ..   

 
 


คลิกชมเว็บ

อ่านต่อ

  

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.1 บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยตีนตั่ง   [ 10/7/2015 5:40:47 PM ]

ข่าวสารแผนวิจัยลงในวารสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม   [ 9/17/2015 1:17:08 PM ]

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 2075 บ้านสวนยาง - บ้านเพิ่มนคร ม.3   [ 9/2/2015 3:54:21 PM ]

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   [ 9/2/2015 11:32:53 AM ]

ประกาศ เรื่อง การตราข้อบัญญัติงบปประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559   [ 9/1/2015 9:42:02 AM ]

ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 1   [ 8/28/2015 7:24:26 PM ]

ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการอบต. ชั้น 1   [ 8/28/2015 7:23:01 PM ]
     
 
 
 
 [ 9/23/2013 9:25:49 AM ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 4/26/2011 11:46:11 AM ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 4/26/2011 11:42:44 AM ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 4/26/2011 11:42:00 AM ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 748 บ่อขยะล้นและส่งกลิ่นเหม็นยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่]
Pages 1 2
23-สค.-15 ตอบ 1061/อ่าน 6081
ห้ามเข้า 600 ร่วมแสดงความคิดเห็น อบต.เราค่ะ 23-กย.-13 ตอบ 0/อ่าน 322
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
369 หมู่ที่ 2  ตำบลเนินเพิ่ม  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก
โทร: 055-363-084 แฟกซ์:  055-363-239
 Email : Noenpoem@hotmail.com
Copyright 2013.noenperm.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.