สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.42%
ค่อนข้างพอใจ :         14.85%
เฉย ๆ :         1.21%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .91%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.71%
ค่อนข้างพอใจ :         15.55%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .91%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.08%
ค่อนข้างพอใจ :         14.46%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .92%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.65%
ค่อนข้างพอใจ :         15.90%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .92%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

...................................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม  ยินดีต้อนรับ


อ่านต่อ

  
  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2558 วันที่ 15 ก.ค. 58
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านห้วยแก้ว ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
อ่านต่อ..   
  โครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2558
ณ วัดหัวนา ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
อ่านต่อ..   

 
 


คลิกชมเว็บ

อ่านต่อ

  

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง   [ 16/7/2558 9:58:01 ]

ระเบียบ อบต.เนินเพิ่ม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของ พนง.ส่วนตำบลและ พนง.จ้าง ปี 2558   [ 3/7/2558 11:27:05 ]

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างห้องประชุมสภา อบต.เนินเพิ่ม   [ 24/6/2558 11:14:25 ]

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.เนินเพิ่ม หมู่ที่ 2   [ 24/6/2558 10:48:01 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล   [ 17/6/2558 11:30:36 ]

ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2558 - 2559   [ 17/6/2558 10:23:28 ]

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ   [ 1/4/2558 16:49:32 ]
     
 
 
 
 [ 23/9/2556 9:25:49 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 748 บ่อขยะล้นและส่งกลิ่นเหม็น 22-มิย.-15 ตอบ 0/อ่าน 34
ห้ามเข้า 600 ร่วมแสดงความคิดเห็น อบต.เราค่ะ 23-กย.-13 ตอบ 0/อ่าน 295
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
369 หมู่ที่ 2  ตำบลเนินเพิ่ม  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก
โทร: 055-363-084 แฟกซ์:  055-363-239
 Email : Noenpoem@hotmail.com
Copyright 2013.noenperm.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.