สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.93%
ค่อนข้างพอใจ :         14.94%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.64%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.59%
ค่อนข้างพอใจ :         14.55%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

...................................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม  ยินดีต้อนรับ


อ่านต่อ

  
  ร่วมโครงการ " ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว พ.ศ.2557 " ปีที่ 15
ร่วมโครงการฯ มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอนครไทย ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
อ่านต่อ..   
  โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพสมาชิก อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 57

อ่านต่อ..   

 
 


คลิกชมเว็บ

อ่านต่อ

  

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวดกระทง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557   [ 24/10/2557 12:12:30 ]

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขันประกวดร้องเพลง วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2557   [ 24/10/2557 12:08:12 ]

ข้อบัญญัติอบต.ว่าด้วย_การเก็บ_ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย_ประจำปี_พ.ศ._2549_แก้ไขเพิ่มเติม_ ฉบับที   [ 8/10/2557 13:19:57 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม เรื่อง แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2558.   [ 8/10/2557 9:48:33 ]

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 7 โครงการ   [ 7/8/2557 14:45:13 ]

ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา   [ 19/6/2557 17:15:59 ]

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 18 โครงการ   [ 19/3/2557 15:09:04 ]
     
 
 
 
 [ 23/9/2556 9:25:49 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 600 ร่วมแสดงความคิดเห็น อบต.เราค่ะ 23-กย.-13 ตอบ 0/อ่าน 229
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
369 หมู่ที่ 2  ตำบลเนินเพิ่ม  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก
โทร: 055-363-084 แฟกซ์:  055-363-239
 Email : Noenpoem@hotmail.com
Copyright 2013.noenperm.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.