สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.42%
ค่อนข้างพอใจ :         14.85%
เฉย ๆ :         1.21%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .91%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.71%
ค่อนข้างพอใจ :         15.55%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .91%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.08%
ค่อนข้างพอใจ :         14.46%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .92%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.65%
ค่อนข้างพอใจ :         15.90%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .92%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 99 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

...................................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม  ยินดีต้อนรับ

  
  “สงกรานต์นครไทย ร่วมใจไหว้พ่อขุนบางกลางท่าว ประจำปี 2560”

อ่านต่อ..   
  “วันท้องถิ่นไทย” วันที่ 18 มีนาคม 2560

อ่านต่อ..   

 
 


คลิกชมเว็บ

อ่านต่อ

  

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ   [ 5/26/2017 3:05:02 PM ]

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ พร้อมขุดลอกร้องนาขวา หมู่ที่ 4   [ 5/18/2017 9:41:40 AM ]

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเลและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 5/17/2017 3:09:56 PM ]

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งคำขวัญเข้าประกวด ตามโครงการประกวดคำขวัญตำบลเนินเพิ่ม   [ 5/15/2017 3:38:34 PM ]

"วารสารทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออนไลน์ (DLA e-Magazine)"   [ 5/1/2017 10:42:45 AM ]

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมเดินท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 16   [ 4/19/2017 10:27:50 AM ]

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายนาโปร่งไผ่   [ 4/4/2017 10:58:51 AM ]
     
 
 
 
 [ 9/23/2013 9:25:49 AM ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 6/9/2016 10:54:10 AM ] แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และเคลื่อนย้ายอาคาร
 [ 6/9/2016 10:14:31 AM ] แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
 [ 6/7/2016 1:41:52 PM ] การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
 [ 4/11/2016 4:17:31 PM ] คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
 [ 4/26/2011 11:46:11 AM ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 4/26/2011 11:42:44 AM ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 4/26/2011 11:42:00 AM ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 748 บ่อขยะล้นและส่งกลิ่นเหม็นยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่]
Pages 1 2
23-สค.-15 ตอบ 1061/อ่าน 9690
ห้ามเข้า 600 ร่วมแสดงความคิดเห็น อบต.เราค่ะ 23-กย.-13 ตอบ 0/อ่าน 513
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
369 หมู่ที่ 2  ตำบลเนินเพิ่ม  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก
โทร: 055-363-084 แฟกซ์:  055-363-239
 Email : Noenpoem@hotmail.com
Copyright 2013.noenperm.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.